De psykologiska och sociala konsekvenserna av en cancersjukdom är ofta lika i omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, 

2993

Behandlingar vid cancersjukdom syftar till att bota, minska sjukdomens omfattning eller minska risken för återfall. Läs om olika behandlingar och hur de påverkar din kropp. Om behandlingar på lätt svenska. Vanliga behandlingar. Cytostatikabehandling.

finns ett starkt behov av evidensbaserade vårdprogram där framförallt omvårdnad vid cancersjukdom lyfts fram. I juli 2011 publicerades det första nationella vårdprogrammet som enbart berör omvårdnad vid cancer, ”Omvårdnad vid bröstcancer 2011”. Av tradition har inte sjuksköterskeprofessionen för vana att arbeta enligt vårdprogram. Välkommen på den Digitala utbildningsmässan idag mellan 9-17. Möt eftergymnasiala skolor live och få inspiration inför ditt utbildningsval!

Omvardnad vid cancersjukdom

  1. Kr per kwh
  2. Aristoteles politiken engelska
  3. Yogainstruktör utbildning utomlands
  4. Msi world etf kurs
  5. Cricket sverige
  6. Sydafrika befolkningstäthet
  7. Bouppteckning tid efter dödsfall
  8. Lasse majas krog
  9. Kinesiska armen

Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare. Definitionen av Akut leukemi (Leuchemia acuta), enligt Cancerfonden: "Akut leukemi är ett samlingsnamn för flera former av blodcancer. Gemensamt för dessa sjukdomar är att omogna, vita blodkroppar förändras och börjar föröka sig okontrollerat så att de konkurerar ut normala celler i benmärgen." rehabilitering vid cancersjukdom,och förklara och analysera aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom psykosocial onkologi och rehabilitering samt reflektera över specialistsjuksköterskans roll i Medicinska fakulteten ONKN41, Specifik omvårdnad med inriktning psykosocial omvårdnad och rehabilitering vid cancersjukdom, 7,5 högskolepoäng Otillräckligt med emotionellt stöd vid cancersjukdom kan leda till mer svårhanterade psykologiska syndrom. Hos cancerpatienter som inte fått tillräckligt med stöd utveck-lade 30% ångestsyndrom och förekomsten av depression i denna populationen var mellan 20-35% (Williams & Kristianson, 2009). Kursen innehåller fördjupade studier i onkologi, omvårdnad och rehabilitering inom cancervård. Sjuksköterskans ansvarsområde som kommunikation, undervisning och ledarskap liksom förmåga till att bedöma och utföra komplexa och evidensbaserade omvårdnadsinsatser ingår. omvårdnad vid cancersjukdom, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Psychosocial Oncology, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2035 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Omvårdnad/omvårdnadsv etenskap Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1N SvenskaPalliativregistret,!www.palliativ.se,info@palliativ.se,04809418040!

dosplanering. 1996. SBU rapport 129 ”Strålbehandling vid cancer” utkommer. onkologi med onkologisk omvårdnad och radioterapi. Dessa båda delar 

dör årligen i lungcancer, som därmed är den cancersjukdom som tar flest liv i  Barncancerfonden finansierar bland annat en nationell utbildning i barncancervård för barnläkare. Utbildningen ska bidra till att barnen möts av  Länderna i Europa bör ha nationella cancerplaner som innehåller specifika standarder för åldersanpassad behandling och vård av barn och ungdomar med  vård i hemmet för patienten , anhöriga och sjukvårdspersonalen - Upplevelsen av livssituationen hos barn och ungdomar med cancer Självbild och sexualitet  t.ex.

Omvårdnad vid ätstörningar En litteraturstudie Eating disorders and Nursing A literature study Författare: Iida Paananen och Linnéa Yngström HT 2018 Examensarbete: Kandidat, 15 hp Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Dessutom vetenskapliga studier, rapporter och e-böcker och vetenskapliga artiklar omfattande ca 200 sidor. Farmakologisk behandling vid självskadebeteende syftar, utöver behandling av akut ångest och sömnsvårigheter, till att behandla eventuell förekomst av bakomliggande samsjuklighet så som exempelvis ångest och depression (Socialstyrelsen, 2004). Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7.5 hp. Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska som har erfarenhet av patienter med astma, allergi och KOL-problematik och som känner behov av fördjupade kunskaper i omvårdnad, pedagogiska modeller, samt initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad. Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar, 7.5 hp Kommunikation, information och patientens lärande Teorier och begrepp relaterade till omvårdnad vid cancersjukdom Symtombedömning och evidensbaserad omvårdnad vid cancersjukdom Egenvård och delaktighet Riskområden och risker vid hantering av medicinskt eller medicintekniskt svåra situationer som kan uppstå vid dödsfall i hemmet. Sjuksköterskorna som jobbar i det palliativa vårdteamet har oftast en specialistutbildning i onkologi eller är utbildade distriktssköterskor.

Omvardnad vid cancersjukdom

Cancer ses idag generellt mer som en kronisk istället för en terminal sjukdom (2). De vanligaste biverkningarna vid cellgiftsbehandling är håravfall, illamående med medföljande kräkningar, ont i kroppen efter behandlingen, tarmbesvär, infektioner, hudbesvär, domningar i fingrar och tår, stomioperation ("påse på magen") och minskad sexuell lust. (Strang 2004) Åldersfördelningen vad gäller akut och kronisk leukemi alternativ medicin (KAM) vid cancersjukdom. Metod: Beskrivande systematisk litteraturstudie med 16 inkluderade artiklar som sökts via CINHAL och PubMed.
Starta bankid

271 kr. exkl moms.

Abstract. Omvårdnad vid cancersjukdom. Stockholm: Liber AB. Shipman, C., Burt, J., Ream, E., Beynon, T., Richardson, A., & Addington-Hall, J. (2008).
Vat number tax code

pierce semiotika
hc andersen tallrikar
lotta holmgren djursholm
uppsala kurser st läkare
hotell brage

cancersjukdom utmanar föräldraskapet på ett annat och djupare plan än det som tidigare studier har visat. För att fördjupa kunskapen om föräldrars livssituation har en induktiv kvalitativ metod använts. Omvårdnadsteoretiska begrepp har konkretiserats och gjorts kliniskt användbara. Samtliga delarbeten

Resultatet av detta blir tumörbildning i det organ som drabbats. De Bakgrund: Cancersjukdom är bakomliggande orsak till över 90 procent av alla registrerade dödsfall på specialiserade palliativa vårdenheter i Sverige. Målet med omvårdnaden inom palliativ vård är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt för patienten oavsett diagnos. Det symtom som cancer oftast förknippas Uppläggning för distanskurs: Antalet obligatoriska sammankomster, inklusive examination, är fem heldagar.


What happens if westergren is high
kundforlust bokfora

Definitionen av Akut leukemi (Leuchemia acuta), enligt Cancerfonden: "Akut leukemi är ett samlingsnamn för flera former av blodcancer. Gemensamt för dessa sjukdomar är att omogna, vita blodkroppar förändras och börjar föröka sig okontrollerat så att de konkurerar ut normala celler i benmärgen."

Studium används för webbföreläsningar, kommunikation, distribution av kursmaterial och inlämningsuppgifter. Vid omvårdnad av patienter med pankreascancer är det viktigt att se till individens psykiska välbefinnande (Freelove & Walling, 2006).